Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. L - Se aprobă modificarea Anexei 1 la HCL Slobozia nr. 178/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul "înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)", prin Componenta 13 - Reforme 
Sociale în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezidenţă (PNRR) şi a cheltuielilor legate de proiect si se inlocuieste cu Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. II. - Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia să semneze contractul de finanţare, actele adiţionale şi toate documentele subsecvente contractului de finanţare.
Art. III. - Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 178/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul "înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)",
prin Componenta 13 - Reforme Sociale în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezidenţă (PNRR) şi a cheltuielilor legate de proiect raman neschimbate.
Art. IV. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia si pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.
Art. V. - Prezenta hotarare va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Tehnice si Dezvoltare - Serviciul Investiţii si Lucrări Publice şi Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia în vederea aducerii la indeplinire
 

 Anexe

  • 69_organized.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro