Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea articolului 3 alin (1) al HCL nr. 356/19.12.2023 şi va avea următorul cuprins : ..Doamna Stan Tania-Aurora si domnul Stan Adrian-Marian vor achita preţul locuinţei astfel: avans 15% în valoare de 22.810,95. precum si 1% comision în valoare de 1.520.73 lei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. iar restul preţului de 129.262.11 lei în rate lunare egale eşalonate pe o perioadă de 15 ani”.
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pc sitc-ul www.municipiulslobozia.ro.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Biroului Patrimoniu, Cadastru şi Fond Funciar, în vederea ducerii la îndeplinire.
 

 Anexe

  • 67.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro