Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

HOTĂRĂŞTE:

Alt. 1       - Se aprobă Metodologia de acordarea ajutoarelor de urgenţă la nivelul

Municipiului Slobozia conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se stabilesc situaţiile deosebite si cuantumul maxim de acordare a ajutoarelor de urgenta in Municipiul Slobozia, potrivit art. 58-60 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim
de incluziune, actualizata cu modificările si completările ulterioare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 -Se aprobă cuantumul ajutoarelor de urgenţă constând în bani/lemne pentru foc, acordate anual în sezonul rece noiembrie - martie, în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, actualizată, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Slobozia 137/29.06.2023 privind stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă în Municipiul Slobozia şi orice

alte reglementări contrare îşi încetează aplicabilitatea

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Slobozia şi pe site-ul propriu www.sloboziail.ro.

Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 66.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro