Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii „înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii “înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice âl municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - (1) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Slobozia, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările îgislative de natură tehnică, conţinutul Notei conceptuale şi a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Slobozia să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului de investiţii propus în prezenta hotărâre.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe website-ul https://municipiulslobozia.ro.
Art. 5- Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Serviciului Urbanism şi Compartimentului Investiţii, Lucrări Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.
 

 Anexe

  • 63.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro