Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea unor trasee rutiere, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare şi informare pe anumite străzi din Municipiul Slobozia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia, în calitate de administrator al drumului public, în baza avizului acordat de către Poliţia Municipiului Slobozia - Biroul Rutier, prin elaborarea şi subscrierea notelor de verificare a semnalizării rutiere.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Poliţiei Locale Slobozia, Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia şi Poliţiei Municipiului Slobozia - Biroul Rutier, în vederea aducerii la îndeplinire.
 

 Anexe

  • 61.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro