Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia pentru anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei de Asistenţă Socială care o va aduce la îndeplinire.
 

 Anexe

  • 60.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro