Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

DeclaratieCasatorieDetaliu.aspx

PUBLICAŢIE

   Astăzi: 13.11.2014, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MARIN MARIUS-FLORIN, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în SLOBOZIA IALOMIŢA şi a domnişoarei GURĂU ANDREEA-VASILICA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în SLOBOZIA IALOMIŢA.
   În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,
CIOROVAN ICA
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro