Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

DeclaratieCasatorieDetaliu.aspx

PUBLICAŢIE

   Astăzi: 03.04.2014, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului DINU CONSTANTIN-CRISTINEL, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în SLOBOZIA JUD. IALOMIŢA şi a domnişoarei DE VEGA MICHELLE DIAZ, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în ŢARA REPUBLICA FILIPINE.
   În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării

OFIŢER DE STARE CIVILĂ,
MĂCHIŢĂ NARCISA-SOFIA
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro