Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
76/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii unui Protocol de Parteneriat între Asociația „Pădurea Copiilor” și UAT Municipiul Slobozia
 
75/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 94/25.02.2022 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții: ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” ,cu modificările și completările ulterioare
 
74/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 66/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIREA DE CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”
 
73/202313.03.2023
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, a indicatorilor și a valorii eligibile
 
72/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Slobozia și Palatul Copiilor Slobozia referitor la depunerea cererii de finantare și implementarea proiectului PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”
 
71/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Slobozia și Clubul Sportiv Școlar Slobozia referitor la depunerea cererii de finantare și implementarea proiectului PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”
 
70/202313.03.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată
 
69/202328.02.2023
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Slobozia în cadrul proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect
 
68/202328.02.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”
 
67/202328.02.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind avizarea modificărilor și completărilor Regulamentului Serviciului public de salubrizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro