Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
69/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea şi înlocuirea Anexei 1 a HCL nr. 178/20.07.2023, privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul: “ înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)”,prin componenta 13 -Reforme Sociale in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta si a cheltuielilor legate de proiect prin modificările aduse
 
68/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia
 
67/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea articolului 3 alin(l) din cuprinsul H.C.L. nr. 356/19.12.2023
 
66/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul Municipiului Slobozia
 
65/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Piaţa Agroalimentară Ialomiţa”
 
64/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Extindere si Modernizare Bazar Municipal Slobozia”
 
63/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “înfiinţare şi operaţionalizare Centru de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistenţă şi recuperare din cadrul centrului multifunţional şi o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifuncţional (8810 ID-I)”
 
62/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Mănăstirea “Sfinţii Voievozi” Slobozia
 
61/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unor trasee rutiere, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare şi informare pe anumite străzi din Municipiul Slobozia
 
60/202429.02.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia pentru anul 2024
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro