Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
430/202224.11.2022
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna noiembrie 2022
 
429/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia
 
428/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind propunerea de schimbare a destinației pentru darea în folosință gratuită Inspectoratului General pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al Județului Ialomița, a imobilului cu destinația - „Internat” din incinta Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” înscris în CF 38383, număr cadastral 38383-C6
 
427/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind împuternicirea domnului Soare Dragoș, reprezentant legal al UAT Municipiul Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
 
426/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind împuternicirea domnului Soare Dragoș, reprezentant legal al UAT Municipiul Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” documentele necesare în vederea implementării proiectului ”Investiții prevăzute prin PJGD: Stație de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat, Stație de tratare mecano-biologică (TMB), Stație compostare închisă pentru biodeșeuri colectate separat, reabilitarea stației de sortare Țăndărei, modernizarea stații transfer (Fetești, Urziceni)/construire stații noi de transfer”
 
425/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, ai instituțiilor și serviciilor subordonate
 
424/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 198/11.08.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Slobozia, cu completările ulterioare
 
423/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 287/28.07.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia
 
422/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea HCL nr. 360/29.09.2022 privind aprobarea Contractului de delegare prin atribuire directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a deșeurilor municipale în Județul Ialomița
 
421/202224.11.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 224/30.06.2022, de modificare și completare a HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro