Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
139/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la trecerea terenului în suprafaţă de 874 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Judeţului Ialomiţa
 
138/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la trecerea terenului în suprafaţă de 309 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Judeţului Ialomiţa
 
137/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosinţă a unui teren atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 
136/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare Ia aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Municipiului Slobozia
 
135/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia luna mai 2024
 
134/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 370/19.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia şi modernizare Drum DC53 Slobozia - Slobozia Nouă”, cu modificările şi completările ulterioare
 
133/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare Ia modificarea HCL nr. 291/13.11.2023 privind participarea UAT Municipiul Slobozia la Programul “ Sprijinirea investiţiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitanţii din domeniul public” cu obiectivul de investiţii “Parc fotovoltaic in Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”, aprobarea contribuţiei financiare proprii a UAT Municipiul Slobozia în cadrul proiectului si a acordului de parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare
 
132/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea Anexei la HCL Slobozia nr. 166/06.07.2023 privind aprobarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 18.000 mii lei, modificată prin HCL nr. 341/2023
 
131/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze favorabil la propunerea de aprobarea a Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare
 
130/202430.05.2024
Titlu: HOTĂRÂRE privind instituirea unui drept de uz şi servitute în favoarea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 108 mp situat în str. Liliacului
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro