Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
365/202128.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Retehnologizare Treaptă aerare Stație Epurare Slobozia - Înlocuire Soluție aerare Treapta Biologică”
 
364/202128.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Implementare Parc Fotovoltaic Epurare_1, cu putere instalată de 60 KW AC”
 
363/202128.12.2021
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2021
 
362/202128.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „COPERTINĂ LA STAȚIA DE EPURARE – TREAPTA MECANICĂ APE UZATE SLOBOZIA”
 
361/202128.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
360/202128.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 227/30.09.2021 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CREȘĂ MEDIE” - CARTIER GĂRII NOI, SLOBOZIA
 
359/202121.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Grupului de Lucru la nivel local în vederea identificăriiașezărilor informale.evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Municipiului Slobozia
 
358/202121.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea tarifelor pentru colectare deșeuri, percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către Societatea ADI ECOO 2009 SRL
 
357/202121.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea asocierii UAT Municipiul Slobozia cu unități administrativ-teritoriale din Județul Ialomița în vederea participării acestora la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline
 
356/202121.12.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Protocolului de Asociere și Colaborare în vederea înființării, organizării și funcționării „FARMCONECT ROMÂNIA – TÂRGUL AGRICULTURII ROMÂNEȘTI”
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro