Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
210/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 40/27.01.2022 privind nominalizarea unor consilieri locali în cadrul Comisiei sociale de analiză a solicitărilor, precum și în cadrul Comisiei de analiză a contestațiilor privind repartizarea de locuințe tip ANL destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, în Municipiul Slobozia și întocmirea listei de priorități
 
209/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 160/28.04.2022 privind retragerea dreptului de administrare conferit societății URBAN SA asupra Centralei termice nr. 12 din Municipiul Slobozia
 
208/202226.05.2022
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna mai 2022
 
207/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind darea în administrare pentru realizarea prin gestiune directă a prestării serviciului de iluminat public la nivelul Municipiul Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public
 
206/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind darea în administrare pentru realizarea prin gestiune directă a prestării unor activități din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia, către Direcția de Administrare a Domeniului Public
 
205/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 53,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bd. Matei Basarab, zona bloc 5, nr. cadastral 34461
 
204/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 528,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Școlii, nr. 4, nr. cadastral 33014, către Societatea SALEX IMPEX SRL, care îl dețin în prezent în concesiune
 
203/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 13,19 mp, situat în Municipiul Slobozia, Bd. Cosminului, bloc I4, I5, I6, I7, nr. cadastral 304/0;2,
 
202/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 65, bloc T5, scara A, etaj 2, apartament 11
 
201/202226.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 2, bloc T3, scara B, etaj p, apartament 1
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro