Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Dispozitii

Consultare Registru Dispozitii

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

DispozitiiData emiterii
945/202120.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de proiectare, asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere cimitir uman Cartier Bora din Municipiul Slobozia'’
 
944/202120.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor consemnat în scris, al doamnei HERTZ 1LONA - Curier
 
943/202120.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE: privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării licitaţiilor referitoare la concesionarea/închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul privat al Municipiului Slobozia
 
942/202119.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind acordarea unui ajutor de urgenta în cuantum de 720 lei, doamnei Andrei Tudora
 
941/202118.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind intcrzicerca temporară a desfacerii băuturilor alcoolice in zona Stadionului Municipal „1 Mai" Slobozia
 
940/202118.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1000 lei doamnei Sava Vasilica
 
939/202118.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1000 lei domnului Serban Ş[ndel
 
938/202117.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de elaborare proiect tehnic şi a detaliilor de execuţie, execuţia lucrărilor de construcţii, instalare şi montaj, procurare şi livrare dotări, asistenţă tehnică pe perioada de derulare a lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea calităţii serviciilor sociale şi asigurarea educaţiei timpurii în Municipiul Slobozia prin construcţia şi dotarea unei grădiniţe (zona Bora)”, cod clasificare CPV: 45214100-1 Lucrări de construcţii de grădiniţe (Rev.2)
 
937/202116.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţie Servicii de întreţinere şi mentenunţâ a Sistemului de iluminat public din Municipiul Slobozia”, Cod CPV: 50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public (Rev. 2)
 
936/202116.08.2021
Titlu: DISPOZIŢIE privind desemnarea membrilor comisiei de recepţie calitative şi cantitative a documentaţiilor tehnico - economice aferente proiectelor propuse în cadrul POR 2014-2020
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro