Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Dispozitii

Consultare Registru Dispozitii

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

DispozitiiData emiterii
1808/202221.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind aprobarea planului de servicii şi găzduirea în Centrul de îngrijire de zi pentru copilul CURTE IONUŢ CRISTI ALEXANDRU
 
1807/202221.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie a documentaţiei de urbanism aferentă serviciilor de „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Slobozia” Etapele I şi II
 
1806/202221.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie calitativă a Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Implementare parc fotovoltaic Epurare-1, cu putere instalată de 60KW AC”
 
1805/202221.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Răducanu Tiţa-Sanda în funcţia publică de execuţie, vacantă, de Consilier, clasa I, grad profesional principal
 
1804/202218.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 24 noiembrie 2022
 
1803/202217.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE desemnarea unor experţi cooptaţi pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect - Furnizare de autobuze electrice şi staţii de alimentare pentru autobuze electrice (cu încărcare rapidă şi încărcare lentă) în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public în Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393
 
1802/202216.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind desemnarea membrilor Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de execuţie conform Contract nr. 101125/12.10.2022, pentru obiectivul „Reparaţie dispensar medical Slobozia Nouă”
 
1801/202215.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei Paritare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
 
1800/202215.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind virarea unor credite bugetare în cadrul bugetului local luna noiembrie 2022
 
1799/202214.11.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul/concursul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile de promovare din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro