Detaliere cheltuieli grupate pe unitati

Primaria Slobozia

  Inregistrat ca Guest  Iesire   Salt rapid:   Cautare avansata   Tipareste aceasta pagina   Tipareste tot raportul
  Grupeaza pe pagina: 
Articol Denumire articol

Credite initiale

Credite trim.

Cheltuieli

Unitate: Autofiantate Scoala nr 3 Slobozia
  Capitol: 65.10.03.10 - INVATAMANT PRIMAR
    Trimestrul: 4
      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

0.00

0.00

0.00

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      85.01 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      85 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      10.03 Contributii

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      20.01.02 Materiale pentru curatenie

0.00

0.00

0.00

      10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

      10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      20.01.03 incalzit, Iluminat si forta motrica

0.00

0.00

0.00

      20.01.05 Carburanti si lubrefianti

0.00

0.00

0.00

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

0.00

0.00

0.00

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

0.00

0.00

0.00

      20.01.04 Apa, canal si salubritate

0.00

0.00

0.00

      20.01.01 Furnituri de birou

0.00

0.00

0.00

      10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

0.00

0.00

0.00

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

0.00

0.00

0.00

      20.01 Bunuri si servicii

0.00

0.00

0.00

      10.03.06 Contributie pentru indemnizatii si concedii (0.75%)

0.00

0.00

0.00

      20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0.00

0.00

0.00

      20.01.06 Piese de schimb

0.00

0.00

0.00

      20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

0.00

0.00

0.00

      20.02 Reparatii curente

0.00

0.00

0.00

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

0.00

0.00

0.00

      20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

0.00

0.00

0.00

      20.03.02 Hrana pentru animale

0.00

0.00

0.00

      20.10 Cercetar-dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      20.09 Materiale de laborator

0.00

0.00

0.00

      20.03 Hrana

0.00

0.00

0.00

      20.03.01 Hrana pentru oameni

0.00

0.00

0.00

      20.06.02 Deplasari in strainatate

0.00

0.00

0.00

      20.05.01 Uniforme si echipament

0.00

0.00

0.00

      20.04 Medicamente si materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

0.00

0.00

0.00

      20.04.02 Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      20.04.01 Medicamente

0.00

0.00

0.00

      20.06 Deplasari, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      20.05.30 Alte obiecte de inventar

0.00

0.00

0.00

      20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

0.00

0.00

0.00

      20.14 Protectia muncii

0.00

0.00

0.00

      20.13 Pregatire profesionala

0.00

0.00

0.00

      57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

      20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si serv Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.12 Consultanta si expertiza

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      55.01.12 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0.00

0.00

0.00

      51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0.00

0.00

0.00

      30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate

0.00

0.00

0.00

      30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

0.00

0.00

0.00

      20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      20.30.02 Protocol si reprezentare

0.00

0.00

0.00

      20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

0.00

0.00

0.00

      20.30 Alte cheltuieli

0.00

0.00

0.00

      30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      30 TITLUL III DOBANZI

0.00

0.00

0.00

      20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0.00

0.00

0.00

      30.02.03 Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

0.00

0.00

0.00

      50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

0.00

0.00

0.00

      40 TITLUL IV SUBVENTII

0.00

0.00

0.00

      30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      30.03 Alte dobanzi

0.00

0.00

0.00

      30.02.04 Dobanzi la credite externe contractate de stat

0.00

0.00

0.00

      30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      30.03.05 Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leas Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

0.00

0.00

0.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

      51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.01.07 Transport

0.00

0.00

0.00

      51.01.01 Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

0.00

      51.01.03 Actiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

      51.01 Transferuri curente

0.00

0.00

0.00

      51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor aj Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      57.02 Ajutoare sociale

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      55.01 A. Transferuri interne.

0.00

0.00

0.00

      57.01 Asigurari sociale

0.00

0.00

0.00

      55.01.13 Programe de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      55.01.08 Programe PHARE

0.00

0.00

0.00

      55.01.10 Programe SAPARD

0.00

0.00

0.00

      55.01.03 Programe cu finantare rambursabila

0.00

0.00

0.00

      55.01.09 Programe ISPA

0.00

0.00

0.00

      55.01.18 Alte transferuri curente interne

0.00

0.00

0.00

      55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0.00

0.00

0.00

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

  Capitol: 65.10.04.01 - INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR
    Trimestrul: 1
      55.01.18 Alte transferuri curente interne

0.00

0.00

0.00

      20.03 Hrana

0.00

0.00

0.00

      55.01.10 Programe SAPARD

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

8,000.00

2,800.00

141.14

      55.01.09 Programe ISPA

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      85 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      57.02 Ajutoare sociale

0.00

0.00

0.00

      50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      55.01.08 Programe PHARE

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      55.01.03 Programe cu finantare rambursabila

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

0.00

      20.02 Reparatii curente

0.00

0.00

0.00

      55.01.13 Programe de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

0.00

0.00

0.00

      55.01.12 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0.00

0.00

0.00

      20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

0.00

0.00

0.00

      55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      55.01.13 Programe de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      57.01 Asigurari sociale

0.00

0.00

0.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

0.00

0.00

0.00

      20.03.02 Hrana pentru animale

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      30.03.05 Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leas Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      55.01.12 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      51.01.01 Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      40 TITLUL IV SUBVENTII

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      51.01 Transferuri curente

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

0.00

0.00

0.00

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

135.36

      51.01.03 Actiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

135.36

      50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      55.01.10 Programe SAPARD

0.00

0.00

0.00

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

135.36

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

135.36

      55.01.09 Programe ISPA

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      55.01 A. Transferuri interne.

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      51.01 Transferuri curente

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor aj Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      20.30.02 Protocol si reprezentare

0.00

0.00

0.00

      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      51.01.01 Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

0.00

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      55.01.03 Programe cu finantare rambursabila

0.00

0.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      55.01.08 Programe PHARE

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      51.01.03 Actiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

41,800.00

14,000.00

5,436.47

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0.00

0.00

0.00

      20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

0.00

0.00

0.00

      51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      85.01 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

      20.01.07 Transport

0.00

0.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

0.00

0.00

0.00

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

17,800.00

2,000.00

782.20

      51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.01.06 Piese de schimb

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      20.01.05 Carburanti si lubrefianti

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      57.02 Ajutoare sociale

0.00

0.00

0.00

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor aj Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      55.01.18 Alte transferuri curente interne

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0.00

0.00

0.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      55.01 A. Transferuri interne.

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      10.03.06 Contributie pentru indemnizatii si concedii (0.75%)

0.00

0.00

0.00

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      20.01.04 Apa, canal si salubritate

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      55.01.03 Programe cu finantare rambursabila

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      10.03 Contributii

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

0.00

0.00

0.00

      55.01.08 Programe PHARE

0.00

0.00

0.00

      10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

0.00

0.00

0.00

      55.01.09 Programe ISPA

0.00

0.00

0.00

      10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

0.00

      20.01.03 incalzit, Iluminat si forta motrica

0.00

0.00

0.00

      55.01.10 Programe SAPARD

0.00

0.00

0.00

      20.01 Bunuri si servicii

22,800.00

5,000.00

1,351.11

      20.01.07 Transport

0.00

0.00

0.00

      20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41,800.00

14,000.00

5,301.11

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      20.01.02 Materiale pentru curatenie

1,000.00

1,000.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      20.01.01 Furnituri de birou

3,000.00

1,000.00

0.00

      55.01.12 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0.00

0.00

0.00

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

1,000.00

1,000.00

568.91

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si serv Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      55.01 A. Transferuri interne.

0.00

0.00

0.00

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      20.14 Protectia muncii

0.00

0.00

0.00

      55.01.13 Programe de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      20.06.02 Deplasari in strainatate

0.00

0.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

9,000.00

4,000.00

0.00

      20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

0.00

0.00

0.00

      20.03 Hrana

0.00

0.00

0.00

      55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0.00

0.00

0.00

      20.06 Deplasari, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      20.03.01 Hrana pentru oameni

0.00

0.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      20.04.02 Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      20.05.01 Uniforme si echipament

0.00

0.00

0.00

      20.04.01 Medicamente

0.00

0.00

0.00

      55.01.18 Alte transferuri curente interne

0.00

0.00

0.00

      20.03.02 Hrana pentru animale

0.00

0.00

0.00

      20.02 Reparatii curente

0.00

0.00

0.00

      20.04 Medicamente si materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

32,000.00

11,000.00

3,492.64

      20.05.30 Alte obiecte de inventar

9,000.00

4,000.00

0.00

      57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

      20.05.01 Uniforme si echipament

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      20.13 Pregatire profesionala

0.00

0.00

0.00

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      20.09 Materiale de laborator

0.00

0.00

0.00

      57.01 Asigurari sociale

0.00

0.00

0.00

      20.12 Consultanta si expertiza

0.00

0.00

0.00

      20.10 Cercetar-dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,000.00

5,000.00

3,950.00

      20.01.05 Carburanti si lubrefianti

0.00

0.00

0.00

      20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

0.00

0.00

0.00

      57.02 Ajutoare sociale

0.00

0.00

0.00

      20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      20.10 Cercetar-dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      20.30.02 Protocol si reprezentare

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      20.30 Alte cheltuieli

10,000.00

5,000.00

3,950.00

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

0.00

0.00

0.00

      55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      30 TITLUL III DOBANZI

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

      30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate

0.00

0.00

0.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      30.02.04 Dobanzi la credite externe contractate de stat

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      30.02.03 Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      30.03 Alte dobanzi

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      40 TITLUL IV SUBVENTII

0.00

0.00

0.00

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      30.03.05 Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leas Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

0.00

0.00

0.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

20,000.00

10,000.00

595.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.01.04 Apa, canal si salubritate

0.00

0.00

0.00

      51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor aj Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0.00

0.00

0.00

      10.03 Contributii

0.00

0.00

0.00

      51.01.03 Actiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      51.01.01 Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      51.01 Transferuri curente

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      20.30.02 Protocol si reprezentare

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      57.01 Asigurari sociale

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

0.00

0.00

0.00

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

      20.06.02 Deplasari in strainatate

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.03 Contributii

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      0 TOTAL CHELTUIELI

30,000.00

19,000.00

4,240.63

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      20.01.03 incalzit, Iluminat si forta motrica

0.00

0.00

0.00

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

0.00

0.00

0.00

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      20.01.02 Materiale pentru curatenie

5,000.00

2,000.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

      20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

0.00

0.00

0.00

      20.01.01 Furnituri de birou

5,000.00

2,000.00

0.00

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

11,000.00

5,000.00

3,475.14

      72 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      10.03.06 Contributie pentru indemnizatii si concedii (0.75%)

0.00

0.00

0.00

      20.01 Bunuri si servicii

32,000.00

11,000.00

3,492.64

      10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

0.00

0.00

0.00

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

0.00

0.00

0.00

      20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32,000.00

11,000.00

3,492.64

      10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

0.00

0.00

0.00

      10.03.06 Contributie pentru indemnizatii si concedii (0.75%)

0.00

0.00

0.00

      20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30,000.00

19,000.00

4,240.63

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3,000.00

2,000.00

765.49

      20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      20.01.07 Transport

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      20.01 Bunuri si servicii

20,000.00

11,000.00

4,240.63

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      20.01.06 Piese de schimb

0.00

0.00

0.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      20.01.02 Materiale pentru curatenie

3,000.00

2,000.00

0.00

      20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

0.00

0.00

0.00

      20.01.01 Furnituri de birou

3,000.00

2,000.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      20.01.05 Carburanti si lubrefianti

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      20.01.03 incalzit, Iluminat si forta motrica

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      20.01.04 Apa, canal si salubritate

0.00

0.00

0.00

      20.06.02 Deplasari in strainatate

0.00

0.00

0.00

      20.04.01 Medicamente

0.00

0.00

0.00

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      20.03 Hrana

0.00

0.00

0.00

      57.01 Asigurari sociale

0.00

0.00

0.00

      20.06 Deplasari, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      20.02 Reparatii curente

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      20.04 Medicamente si materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.03.02 Hrana pentru animale

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      20.03.01 Hrana pentru oameni

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      20.05.30 Alte obiecte de inventar

10,000.00

8,000.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,000.00

8,000.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      20.04.02 Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      20.05.01 Uniforme si echipament

0.00

0.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA

0.00

0.00

0.00

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      30 TITLUL III DOBANZI

0.00

0.00

0.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      55.01.18 Alte transferuri curente interne

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      20.10 Cercetar-dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      20.09 Materiale de laborator

0.00

0.00

0.00

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20,000.00

6,000.00

2,757.92

      20.30 Alte cheltuieli

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

0.00

0.00

0.00

      85.01 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      20.14 Protectia muncii

0.00

0.00

0.00

      85 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      20.12 Consultanta si expertiza

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      20.13 Pregatire profesionala

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si serv Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.12 Consultanta si expertiza

0.00

0.00

0.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

0.00

0.00

0.00

      40.03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

0.00

0.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      30.03 Alte dobanzi

0.00

0.00

0.00

      20.14 Protectia muncii

0.00

0.00

0.00

      30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      20.04.02 Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      20.05.30 Alte obiecte de inventar

0.00

0.00

0.00

      30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

0.00

0.00

0.00

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

2,000.00

1,000.00

734.72

      30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate

0.00

0.00

0.00

      10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

0.00

0.00

0.00

      30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

0.00

0.00

0.00

      30.02.03 Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      30.02.04 Dobanzi la credite externe contractate de stat

0.00

0.00

0.00

      20.13 Pregatire profesionala

0.00

0.00

0.00

      40 TITLUL IV SUBVENTII

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

0.00

0.00

0.00

      20.04.01 Medicamente

0.00

0.00

0.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      30.03.05 Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leas Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.09 Materiale de laborator

0.00

0.00

0.00

      51.01.01 Transferuri catre institutii publice

0.00

0.00

0.00

      10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

0.00

0.00

0.00

      51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0.00

0.00

0.00

      30.01.02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate

0.00

0.00

0.00

      55.01.15 Fond Roman de Dezvoltare Sociala

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      51.01 Transferuri curente

0.00

0.00

0.00

      40 TITLUL IV SUBVENTII

0.00

0.00

0.00

      51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor aj Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      20.06 Deplasari, detasari, transferari

0.00

0.00

0.00

      51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

0.00

0.00

0.00

      51.01.03 Actiuni de sanatate

0.00

0.00

0.00

      20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

0.00

0.00

0.00

      55.01.13 Programe de dezvoltare

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      55.01.03 Programe cu finantare rambursabila

0.00

0.00

0.00

      20.03.01 Hrana pentru oameni

0.00

0.00

0.00

      55.01.08 Programe PHARE

0.00

0.00

0.00

      10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      55.01 A. Transferuri interne.

0.00

0.00

0.00

      20.19 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si serv Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      55.01.12 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

0.00

0.00

0.00

      10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0.00

0.00

0.00

      55.01.10 Programe SAPARD

0.00

0.00

0.00

      20.30 Alte cheltuieli

0.00

0.00

0.00

      55.01.09 Programe ISPA

0.00

0.00

0.00

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

0.00

0.00

0.00

      59.11 Asociatii si fundatii

0.00

0.00

0.00

      20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0.00

0.00

0.00

      57.02.02 Ajutoare sociale in natura

0.00

0.00

0.00

      10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

0.00

0.00

0.00

      30.01.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

0.00

0.00

0.00

      57.02 Ajutoare sociale

0.00

0.00

0.00

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

0.00

0.00

0.00

      57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

0.00

0.00

0.00

      20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

0.00

0.00

0.00

      81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

0.00

0.00

0.00

      10.01.01 Salarii de baza

0.00

0.00

0.00

      59.02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

0.00

0.00

0.00

      30.01 Dobanzi aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      59.01 Burse

0.00

0.00

0.00

      10.03 Contributii

0.00

0.00

0.00

      59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

0.00

0.00

0.00

      30 TITLUL III DOBANZI

0.00

0.00

0.00

      80.30 Alte imprumuturi

0.00

0.00

0.00

      10.01.02 Salarii de merit

0.00

0.00

0.00

      71.01.30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

0.00

0.00

0.00

      20.04 Medicamente si materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      70 CHELTUIELI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

      20.04.01 Medicamente

0.00

0.00

0.00

      71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      20.04.02 Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      59.15 Contributii la salarizarea personalului neclerical

0.00

0.00

0.00

      10.01.03 Indemnizatie de conducere

0.00

0.00

0.00

      59.12 Sustinerea cultelor

0.00

0.00

0.00

      30.03.05 Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leas Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      71.01.01 Constructii

0.00

0.00

0.00

      20.01.07 Transport

0.00

0.00

0.00

      71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0.00

0.00

0.00

      30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      71.01 Active fixe

0.00

0.00

0.00

      10.01.04 Spor de vechime

0.00

0.00

0.00

      71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

0.00

0.00

0.00

      30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      80.08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

0.00

0.00

0.00

      20.01.02 Materiale pentru curatenie

0.00

0.00

0.00

      72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale

0.00

0.00

0.00

      30.02.04 Dobanzi la credite externe contractate de stat

0.00

0.00

0.00

      72.01 Active financiare

0.00

0.00

0.00

      10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca

0.00

0.00

0.00

      79 OPERATIUNI FINANCIARE

0.00

0.00

0.00

      30.02.03 Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe

0.00

0.00

0.00

      80.03 imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integ Mai mult ...

0.00

0.00

0.00

      10.03.06 Contributie pentru indemnizatii si concedii (0.75%)

0.00

0.00

0.00

      80 TITLUL XII iMPRUMUTURI

0.00

0.00

0.00

      30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      81.01.05 Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

0.00

0.00

0.00

      10.01.06 Alte sporuri

0.00

0.00

0.00

      81.02 Rambursari de credite interne

0.00

0.00

0.00

      30.02.02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      81.01 Rambursari de credite externe

0.00

0.00

0.00

      20.01.01 Furnituri de birou

500.00

200.00

0.00

      81.01.02 Rambursari de credite externe garantate si derecte subimprumutate

0.00

0.00

0.00

      30.03 Alte dobanzi

0.00

0.00

0.00

      81.01.01 Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

0.00

0.00

0.00

      10.01.07 Ore suplimentare

0.00

0.00

0.00

      81.01.06 Diferente de curs aferente datoriei publice externe

0.00

0.00

0.00

      20.01.06 Piese de schimb

0.00

0.00

0.00

      81.02.01 Rambursari de credite interne garantate

0.00

0.00

0.00

      20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20,000.00

10,000.00

595.00

      81.02.02 Diferente de curs aferente datoriei publice interne

0.00

0.00

0.00

      30.03.04 Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

0.00

0.00

0.00

      85.01 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      10.01.08 Fond de premii

0.00

0.00

0.00

      85 Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in anul curent

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

0.00

0.00

0.00

      81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

0.00

0.00

0.00

      20.01 Bunuri si servicii

5,000.00

2,000.00

595.00

      10.01.09 Prima de vacanta

0.00

0.00

0.00

      20.01.06 Piese de schimb

0.00

0.00

0.00

      10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0.00

0.00

0.00

      20.01.03 incalzit, Iluminat si forta motrica

0.00

0.00

0.00

      10.01.11 Fond aferent platii cu ora

0.00

0.00

0.00

      20.01.05 Carburanti si lubrefianti

0.00

0.00

0.00

      10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

0.00

0.00

0.00

      20.01.04 Apa, canal si salubritate

0.00

0.00

0.00

      10.01.13 Indemnizatii de delegare

0.00

0.00

0.00

      20.04 Medicamente si materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

      10.01.14 Indemnizatii de detasare

0.00

0.00

0.00

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

4,500.00

1,800.00

595.00

      10.01.15 Alocatii pentruntransportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

0.00

0.00

0.00

      10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

0.00

0.00

0.00

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

0.00

0.00

0.00

      10.02 Cheltuieli salariale in natura

0.00

0.00

0.00

      20.03.02 Hrana pentru animale

0.00

0.00

0.00

      10.02.01 Tichete de masa

0.00

0.00

0.00

      20.02 Reparatii curente

0.00

0.00

0.00

      10.02.02 Norme de hrana

0.00

0.00

0.00

      20.03.01 Hrana pentru oameni

0.00

0.00

0.00

      10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

0.00

0.00

0.00

      20.03 Hrana

0.00

0.00

0.00

      10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

0.00

0.00

0.00

      30.03.03 Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului