ANEXA 2.1a)
 
FISA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea preturilor/tarifelor la apa
 
Specificatie U/M Programat annual
Mii lei
Pret/tarif propus
Lei/UM
A. Apa bruta cumparata      
B. Apa livrata
-populatie
-         rest consumatori, inclusiv consum propriu
     
C. Energie consumata      
D. Numar salariati      
E. Venit mediu/salariat      
1.      Cheltuieli materiale
        apa bruta; cantitatea cu pret in vigoare
        pierderi tehnologice
        energie electrica; cantitate cu pret in vigoare
        materiale tehnologice
        amortizarea anuala
        redeventa anuala
        reparatii in regie
        reparatii cu tertii
        studii si cercetari
        alte servicii executate la terti
·                    colaborari
·                    comisioane si onorarii
·                    protocol, reclama, publicitate
·                    posta telecomunicatii
        alte cheltuieli materiale
2. Cheltuieli cu munca vie, din care:
-         salarii
-         CAS
-         Fond somaj
-         CASS
     
F. Cheltuieli de exploatare ( 1 + 2 )      
G. Cheltuieli financiare      
I. Cheltuieli totale ( F+G)      
II. Profit      
III. Cota de dezvoltare      
IV. Venituri obtinute din producere, transport,distributie apa ( I+II+III ) mii lei
V. Cantitate livrata, inclusiv consum propriu mii mc
VI. Pret/tarif unitar ( IV / V ) lei/mc   P= V/Q
 
 
    NOTA: La capitolul A, valoarea apei brute cumparate va fi determinata, dupa caz, in functie de sursele de alimentare si preturile legal aprobate.
    Odata cu Fisa de fundamentare pentru stabilirea preturilor si tarifelor la apa, operatorul va prezenta un "Memoriu tehnic" cu principalele caracteristici din studiile tehnico-economice de aprobare a investitiei pentru realizarea instalatiilor sau retelelor.
    In cazul in care operatorul desfasoara mai multe activitati, cota de cheltuieli indirecte provenita din alte activitati, precum si cota din cheltuielile generale ale societatii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proportional cu ponderea acestui element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeaza cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
    Pentru cheltuielile cu reparatiile care depasesc 1O% din cheltuielile materiale se va prezenta fisa de fundamentare a acestora.
    Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisa de fundamentare a nivelurilor cuprinse in preturile propuse, care sa cuprinda totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri, etc., pe categorii de personal, in concordanta cu organigrama aprobata.